ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი

ყველა მაღაზია ერთ სივრცეში

Connect

Industry: Retail
Location: Tbilisi, Dushet'is Raioni, Georgia
Employees: 51-200
Founded: Not Available
* Company data provided by People Data Labs

Site Statistics

Tranco Rank
767720 / 6000000 * last update: Jan 24, 2022
Alexa Rank
255708 / 1000000 * last update: Jun 21, 2022
Majestic Rank
Not Ranked  
Umbrella Rank
Not Ranked  

Technology used by ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი

This section shows ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი's tech stack. Click any category title to see all vendors in that category, ranked by SiteScore rank as well as adoption metrics.


Who does ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი use for Display & Programmatic Advertising ?
ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი uses Facebook Ads , and LinkedIn Ads for Display & Programmatic Advertising.

Who does ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი use for Social Media Advertising ?
ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი uses Facebook Ads , and LinkedIn Ads for Social Media Advertising.

Who does ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი use for Tag Management ?
ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი uses Google Tag Manager for Tag Management.

Who does ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი use for User Session Recording ?
ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი uses Hotjar for User Session Recording.

Who does ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი use for Web & Mobile Analytics ?
ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი uses Google Analytics , and Hotjar for Web & Mobile Analytics.

What other technologies does ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი use on their website?
ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი also uses Google on their website.

This section shows how ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი's tech stack has changed over time. Click any vendor to learn more about that company.

DateChange
Aug. 6, 2021, 4:56 a.m. Tech Stack Tracking Initialized on Domain: https://vendoo.ge/
Sept. 27, 2021, 9:12 p.m. Technology Added: Hotjar (hotjar.com)

* Websites may load certain code elements dynamically, based on cookie state, active campaigns or other settings. This can cause vendors to be added or removed to this list intermittently.

* ვენდუ - ონლაინ სავაჭრო ცენტრი technographic data was gathered by SiteScore analyzing https://vendoo.ge/ and related pages.