سفیدبام کرمانیان

  صفحه اصلی درباره ما X Youtube Facebook Eaparat Linkedin Instagram اخذ نمایندگی اطلاعات تماس ثبت سفارش   فروشگاه مقالات دسته بندی محصولات افزودنی های بتن ملات های آماده نماها عایق ها بتونه ها و درزگیرها رنگ ها چسب های ساختمانی پرایمرها مواد حفاری تولیدات خاص سفید بام واترپروف بتن دیرگیر بتن آنی گیر بتن […]


Industry: Not Available
Location: Not Available
Employees: Not Available
Founded: Not Available

Site Statistics

Tranco Rank
727914 / 6000000 * last update: Jul 21, 2021
Alexa Rank
350553 / 1000000 * last update: Nov 29, 2021
Majestic Rank
Not Ranked  
Umbrella Rank
Not Ranked  

Technology used by سفیدبام کرمانیان

This section shows سفیدبام کرمانیان's tech stack. Click any category title to see all vendors in that category, ranked by SiteScore rank as well as adoption metrics.


Who does سفیدبام کرمانیان use for E-Commerce Carts ?
سفیدبام کرمانیان uses WooCommerce for E-Commerce Carts.

Who does سفیدبام کرمانیان use for Search Advertising ?
سفیدبام کرمانیان uses Bing Ads for Search Advertising.

Who does سفیدبام کرمانیان use for Tag Management ?
سفیدبام کرمانیان uses Google Tag Manager for Tag Management.

Who does سفیدبام کرمانیان use for User Session Recording ?
سفیدبام کرمانیان uses Microsoft Clarity for User Session Recording.

Who does سفیدبام کرمانیان use for Web & Mobile Analytics ?
سفیدبام کرمانیان uses Google Analytics for Web & Mobile Analytics.

What other technologies does سفیدبام کرمانیان use on their website?
سفیدبام کرمانیان also uses E-NAMAD , and Wordpress on their website.

This section shows how سفیدبام کرمانیان's tech stack has changed over time. Click any vendor to learn more about that company.

DateChange
Aug. 6, 2021, 5:52 a.m. Tech Stack Tracking Initialized on Domain: https://www.sefidbam.ir/
Aug. 13, 2021, 6:39 a.m. Technology Added: Microsoft Clarity (clarity.ms)
Aug. 13, 2021, 6:39 a.m. Technology Added: Google Analytics (google-analytics.com)
Aug. 13, 2021, 6:39 a.m. Technology Added: WooCommerce (SYNTHETIC_WORDPRESS-PLUGIN_woocommerce)
Aug. 13, 2021, 6:39 a.m. Technology Added: Bing Ads (bing.com)
Sept. 27, 2021, 7:57 p.m. Technology Added: E-NAMAD (enamad.ir)

* Websites may load certain code elements dynamically, based on cookie state, active campaigns or other settings. This can cause vendors to be added or removed to this list intermittently.

* سفیدبام کرمانیان technographic data was gathered by SiteScore analyzing https://www.sefidbam.ir/ and related pages.