GOODFIT Website Insights

Company Description:

GoodFit là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam đi chuyên sâu vào lĩnh vực chấn thương thể thao, cùng với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ thể thao, huấn luyện viên, Trainer, PT… Tại GoodFit, chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà còn đem đến những giải pháp giúp những người chơi thể thao phòng tránh và hỗ trợ điều trị chấn thương một cách hiệu quả và toàn diện nhất…


Industry: Not Available
Location: Not Available
Employees: Not Available
Founded: Not Available

Site Statistics

Tranco Rank
2575290 / 6000000 * last update: Jun 04, 2021
Alexa Rank
335128 / 1000000 * last update: Jun 05, 2021
Majestic Rank
Not Ranked  
Umbrella Rank
Not Ranked  

GOODFIT Tech Stack

This section shows GOODFIT's tech stack. Click any category title to see all vendors in that category, ranked by SiteScore rank as well as adoption metrics.


Who does GOODFIT use for Display & Programmatic Advertising ?
GOODFIT uses Facebook Ads , and Google Ads for Display & Programmatic Advertising.

Who does GOODFIT use for E-Commerce Carts ?
GOODFIT uses WooCommerce for E-Commerce Carts.

Who does GOODFIT use for Search Advertising ?
GOODFIT uses Google Ads for Search Advertising.

Who does GOODFIT use for Social Media Advertising ?
GOODFIT uses Facebook Ads , and Google Ads for Social Media Advertising.

Who does GOODFIT use for Tag Management ?
GOODFIT uses Google Tag Manager for Tag Management.

Who does GOODFIT use for User Session Recording ?
GOODFIT uses Hotjar for User Session Recording.

Who does GOODFIT use for Web & Mobile Analytics ?
GOODFIT uses Google Analytics , and Hotjar for Web & Mobile Analytics.

What other technologies does GOODFIT use on their website?
GOODFIT also uses Wordpress on their website.
* GOODFIT technographic data was gathered by SiteScore analyzing https://goodfit.vn/ and related pages.

GOODFIT Tech Stack Changes Over Time

This section shows how GOODFIT's tech stack has changed over time. Click any vendor to learn more about that company.

DateChange
Nov. 11, 2021, 2:24 a.m. Tech Stack Tracking Initialized on Domain: https://goodfit.vn/

* Websites may load certain code elements dynamically, based on cookie state, active campaigns or other settings. This can cause vendors to be added or removed to this list intermittently.